Društvena igra Bitka na Drini

Ова страна је отворена за свако Ваше питање у вези игре Битка на Дрини. Потрудићемо се да свакоме од Вас лично одговоримо у што краћем року, али и да одговор на ваше питање учинимо доступним свима, како би и остали љубитељи ове игре били што боље информисани о свим њеним аспектима. Питања, али и све врсте сугестија и предлога, шаљите на и-меил:
pitanjaiodgovori@bitkanadrini.rs

 • Ако трубач стоји поред реке да ли уз себе може да привуче било коју јединицу на реку?

  Не! Може да привуче само понтонирску или ваздухопловну јединицу, јер оне могу да се крећу по рекама, односно може, ако је аустроугарски понтон у питању, да привуче и јединицу речне флотиле али под условом да поље поред ког стоји припада Сави или Дунаву тј. да је изнад плавих стрелица које означавају плитке воде.

 • Ако трубач стоји поред планине да ли јединица коју привлачи на то поље мора да испуни услов као да самостално ступа на планину?

  Не! Трубачи све јединице привлаче непосредно! То значи да ако на пример трубач до себе привлачи коњичку јединицу на поље које је планина, та јединица не мора претходно на коцки да добије 5 или више поена као кад би самостално ступала на планину, већ то поље заузима аутоматски .

 • Да ли трубачи могу уз себе да привлаче друге трубаче?

  Наравно! Трубачи уз себе могу да привлаче било које јединице које се већ налазе на бојном пољу укључујући и трубаче.

 • Да ли трубачи могу да доводе јединице у појачање?

  Не! Упутство за игру јасно каже да трубачи уз себе, тачније на слободна поља непосредно око себе, могу да привлаче само јединице које се већ налазе на бојном пољу и то максимално 2 јединице у једном потезу!

 • Да ли ваздухопловне јединице једним својим делом или у целости могу да стоје на понтонима или некој другој јединици?

  Не. Ваздухопловне јединице не могу нити једним својим делом нити у целости да стоје на некој другој јединици, било својој било непријатељској.

 • Да ли јединице аустроугарске флотиле могу да пролазе „преко“ српских понтона?

  Не. Уколико се на реци налази српски понтон пловило аустроугарске флотиле не може да пређе преко њега.

 • Да ли јединице аустроугарске флотиле могу да пролазе „преко“ својих понтона?

  Могу. Уколико аустроугарска војска врши форсирање реке преко понтона, сматра се да јединицама речне флотиле не прети никаква опсаност те оне могу да прелазе преко понтона. У том случају се и понтон не прескаче приликом бројања поља приликом кретања, односно рачуна се као једно поље. НАПОМЕНА: играчи могу да се договоре, пре почетка меча, да ово правило не важи, тј. да ако је било који понтон на реци да јединице речне флотиле не могу да га прелзе (ако је аустроугарски да се склони, па пловило прође, а ако је српски да буде најпре уништен како би јединица могла да прође).

 • Да ли јединице аустроугарске флотиле могу да стану на свој понтон?

  Не. Јединице аустроугарске речне флотиле не могу да стоје на понтонским јединицама своје војске.

 • Чему служе разнобојне ознаке на четничким јединицама у горњем левом углу држача?

  Те ознаке заправо казују да сваки од високих команданата српских армија може да позове нераспоређене четничке јединице у појачање, невезано за своју колор карту. На пример јединицу број 360 (Горњачки четнички одред), која припада Ужичкој војсци (светло зелене јединице), у појачање поред команданта Ужичке војске могу да позову и командант 1. армије (који командује само жутим јединицама), 2. армије (који командује само наранџастим јединицама) и 3. армије (који командује само црвеним јединицама).

 • Да ли игру може да игра и више од два играча?

  Може, наравно. У том случају играчи могу да се договоре да нпр. на аустроугарској страни један играч командује аустроугарском 5. армијом и јединицама речне флотиле, а други аустроугарском 6. армијом, јединицама банатске регије и посадама сигурности града Сарајева; на српско-црногорској страни један играч може да командује нпр. 1., 2. и 3. армијом, а други Ужичком војском, Одбраном града Београда, Браничевским одредом и Црногорском санџачком војском. При оваквом договору оба играча могу заједнички да командују заставама, трубачима, колонским коморама, авијацијом и сл… Пожељно је да број играча буде паран и да сваки играч командује сличним бројем снага, али су одступања од овог „правила“ такође ствар договора… Такође, играчи могу да се договоре и да сви истовремено командују свим (својим) снагама искључиво по сопственом нахођењу или пак у договору са својим саиграчем…

 • Ако игра више од два играча како онда функционишу турнуси?

  Генерално, турнуси би требало да функционишу овако: најпре први играч аустроугарске војске максимално три пута помера јединице и/или доводи појачање, па затим максимално три пута напада затим то исто чини први играч српско-црногорске војске, па затим други играч аустроугарске војске, па други играч српско црногорске војске… И тако редом, у зависности од укупног броја играча. Наравно, играчи могу да се договоре и да најпре сви играчи једне војске по максимално три пута помере јединице и/или доводу појачање, па затим максимално по три пута нападну, а затим то исто ураде сви играчи друге војске…

 • Да ли можемо мој саиграч и ја да постављамо јединице дате војне формације на иницијалне борбене положаје невезано од историјских чињеница?

  То, у принципу, није дозвољено прописаним правилима игре. Али на играчима је да игру, односно правила измене или поједноставе, ако тако желе или ако сматрају да ће им то игру учинити ѕанимљивијом, динамичнијом и сл. С тим у вези, играчи могу да се, пре почетка битке, договоре да нпр. жуте, наранџасте, црвене итд… јединице распоређују на поља предвиђена за њих, без да воде рачуна о предефинисаном опсегу бројева, али би било јако упутно да се на поља за иницијално постављање јединица која имају само један број (високи официри, заставе, четничке, авијација, јединице речне флотиле итд…) ипак постављју управо те, правилима предвиђене јединице!

 • Да могу авијацијом да заузмем противнички „главни“ град и тако победим у игри?

  Да! Уколико играч аустроугарске војске постави било коју своју јединица па и свој авион на град Ниш, односно српскоцрногорске на град Сарајево, тиме аутоматски добијају игру!